Νέα Γραμματείας

Τα διδακτικά νέα αφορούν ανακοινώσεις γραμματείας, ανακοινώσεις του πανεπιστημίου και γενικά νέα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Λειτουργία CSLabs κατά την εξεταστική Ιανουαρίου 2017

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής CSLABS κατά την εξεταστική περίοδο 

Συνημμένο: 

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-17

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17 έχουν ως ακολούθως:

Ενημερωτική εκδήλωση για Μεταπτυχιακες Σπουδες στο εξωτερικο στην Πληροφορικη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ