Δημιουργοί ιστοσελίδας Τμήματος Πληροφορικής

Η εικαστική σχεδίαση της ιστοσελίδας έγινε από τον Γεώργιο Παπαϊωάννου. Η μεταφορά του σχεδίου, η τεχνική επιμέλεια και η προσαρμογή του θέματος σε Drupal CMS έγινε από τον Κώστα Μακέδο, που έχει και την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης. Η εισαγωγή των δεδομένων και οι μεταφράσεις των κειμένων έγιναν από την Ελπίδα Χιονά.

Για τις απορίες και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: cs-webmaster AT aueb DOT gr