Ελευθερία Νυφλή

Διοικητικό Προσωπικό

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ

 

 

 

Γραφείο: 

Ελπίδος 13, 5ος όροφος, Πλησίον Πλατείας Βικτώριας (πεζοδρομος)

Email: 

enifli@aueb.gr

Τηλέφωνο: 

210-8203815

Ώρες Γραφείου: