Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-2017

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 εβδομάδες)

 

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

5/9/2013

ΛΗΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23/9/2016

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

3/10/2016

ΛΗΞΗ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12/12/2016

ΛΗΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2016

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

19/12/2016

ΛΗΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30/12/2016

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

2/1/2017

ΛΗΞΗ 2ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10/3/2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

13/3/2017

ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2017

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3/2017

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ

12/4/2017

ΛΗΞΗ

ΤΡΙΤΗ

18/4/2017

ΛΗΞΗ 3ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2/6/2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   

ΕΝΑΡΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

6/6/2017

ΛΗΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9/6/2017

     

Τα μαθήματα για το ακ. έτος 2016-17 θα ξεκινήσουν στις 5/9/2016, με τα προπαρασκευαστική μαθήματα.

Η 1η Διδακτική Περίοδος θα ξεκινήσει στις 3/10/2016. Τα μαθήματα και οι Εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 9/6/2017.