Λειτουργία CSLabs

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής CSLABs κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.