Εγγραφές Πρωτοετών

 Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν και φέτος ηλεκτρονικά. Η διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 00:00 μέχρι και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 23:59. Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να μεταβείτε στην ειδική ιστοσελίδα των εγγραφών http://e-grammateia.aueb.gr:8081/eggrafes, όπου πληκτρολογώντας τον κωδικό αριθμό υποψηφίου που σας χορηγήθηκε από το Υπουργείο, το επώνυμο και το όνομά σας, και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που θα βρείτε στη συγκεκριμένη σελίδα εγγραφών, θα υλοποιήσετε την πρώτη φάση της εγγραφής σας στο ΟΠΑ.

 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας είναι απαραίτητο να έρθετε στο ΟΠΑ (Πατησίων 76) (2η φάση εγγραφής) προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τετάρτη 19/09/2012 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

 

Επισημαίνεται ότι οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία "Αλλοδαποί - Αλλογενείς κι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής" θα προχωρήσουν κατευθείαν στη 2η φάση εγγραφής  και θα πρέπει να προσέλθουν στις οικείες Γραμματείες την Τρίτη 25/09/2012 και ώρα 09:00-11:00 προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές σας στη σχετική ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου.